Хэрэглэгчийн бүртгэл устгах

Гэр Смарт аппликейшны хэрэглэгчийн бүртгэлийн устгах заавар

Бүртгэл устгах

Алхам 1. Ger Smart аппликейшнд өөрийн бүртгэлээ ашиглан нэвтэрч орно.

Алхам 2. Үндсэн цэсний Хэрэглэгч цэсийг сонгоно. Зураг 1-д үзүүлэв.

Алхам 3. Хэрэглэгч цэсний зүүн дээд буланд байрлах "Тохиргоо" сонголтыг сонгоно. Зураг 2-д үзүүлэв.

Алхам 4. Тохиргоо цэсний Бүртгэл болон аюулгүй байдал цэсийг сонгоно. Зураг 3-т үзүүлэв.

Алхам 5. Бүртгэл болон аюулгүй байдал сонгосны дараа Бүртгэл устгах сонголтыг сонгоно. Зураг 4-д үзүүлэв.

Алхам 6. Гарч ирэх дэлгэцээс Continue сонголтыг сонгон үргэлжлүүлнэ. Зураг 5-д үзүүлэв.

Алхам 7. Зураг 6-д үзүүлснээр Баталгаажуулах код авах товч дээр даран бүртгүүлсэн майл хаягаараа баталгаажуулалтын кодыг хүлээн авна.

Алхам 8. Майл хаягаар хүлээн авсан баталгаажуулах дугаарыг зураг 7-д үзүүлэх хэсэгт оруулна.

Майл хаягаар ирсэн баталгаажуулах нууц кодыг зөв оруулснаар бүртгэл устгагдахыг анхаарна уу.

Last updated