Help Ger Smart
Search
K

Ухаалаг LED туузан гэрэл

Ухаалаг LED туузан гэрэл нэмэх

1. Видео заавар

2. Текст заавар

Алхам 1. Туузан гэрлээ дагалдаж ирсэн тэжээллийн кабелаар залгаж асаана.
Туузан гэрлээ угсрахдаа дараах 2 залгуурыг сумны дагуу залгасан эсэхийг сайтар шалгаарай.
Алхам 2. Гар утаснаасаа Ger Smart аппликейшн руугаа орно.
Алхам 3. Аппликейшныхаа нэмэх товчин дээр даран төхөөрөмж нэмэх сонголтыг сонгоно. Зураг 1, 2-т үзүүлэв.
Алхам 4. Зураг 2 харагдах ба Гараар нэмэх цэснээс Гэрэл хэсгийг сонгоно. Зураг 2-т үзүүлэв.
Алхам 5. Зураг 3-ын гэрлийн төрлүүдээс Туузан гэрэл (Wi-Fi)-ыг сонгоно. Зураг 3-д үзүүлэв.
IOS үйлдлийн систем
Andriod үйлдлийн систем
Зураг 1. Нүүр зураг
Зураг 2. Төхөөрөмжийн төрөл
Зураг 3. Төхөөрөмжүүд
Зураг 1. Нүүр зураг
Зураг 2. Төхөөрөмжийн төрөл
Зураг 3. Төхөөрөмжүүд
Алхам 6. Төхөөрөмжийн гэрэл анивчсан эсэхийг шалгаж нөхцөлийг зөвшөөрнө. Зураг 4-д үзүүлэв.
Гэрэлний товчин дээр 5сек удаан дарж reset хийнэ.
Та ухаалаг LED туузан гэрлийг Reset хийх шаардлагатай болсон бол та гэрэлний Reset товч нь дээр 5-10сек удаан дараарай
Алхам 7. Төхөөрөмжийн гэрэл анивчсан эсэхийг шалгаж Дараах товчыг дарна. Зураг 4-д үзүүлэв.
Алхам 8. WiFi холболт хийх дэлгэц гарч ирнэ. Хэрэв таны WiFi 2.4GHz бол Нууц үг хэсэгт нууц үгээ оруулж Дараах товчыг дарна.
Хэрэв таны WiFi 5GHz бол 2.4GHz болгож тохируулна уу. Ингэхдээ одоо холбогдсон байгаа WiFi сүлжээг салгаж 2.4GHz WiFi сүлжээг сонгож нууц үгээ оруулна.
iOS үйлдлийн систем
Andriod үйлдлийн систем
Зураг 4. Гэрэл тохируулах заавар
Зураг 5. Wi Fi тохируулах
Зураг 5. Wi Fi тохируулах
Зураг 4. Гэрэл тохируулах заавар
Алхам 9. Төхөөрөмжыг 02:00 мин хугацаанд автоматаар нэмж оруулах ба хэрэв энэ хугацаанд төхөөрөмж нэмэгдээгүй бол та WiFi холболтоо шалган алхам 3-с дахин эхлэн тохируулна уу.
Алхам 10. Төхөөрөмжийн нэрийг өөрчилж Болсон товчыг дарна. Нэмэгдсэн төхөөрөмж нүүр хэсэгт автоматаар гарч ирнэ. Зураг 7-д үзүүлэв.
iOS үйлдлийн систем
Andriod үйлдлийн систем
Зураг 6. Төхөөрөмж нэмэх явц
Зураг 7. Төхөөрөмж нэмэгдсэн зураг
Зураг 8. Лед гэрэл
Зураг 6. Төхөөрөмж нэмэх явц
Зураг 7. Төхөөрөмж нэмэгдсэн зураг
Зураг 8. Лед гэрэл

Ухаалаг LED туузан гэрэл ашиглах заавар

Ухаалаг туузан гэрлийн дотор цэс нь Android болон IOS үйлдлийн системд адилхан
Зураг 1.
 1. 1.
  Scene тохируулах цонх
 2. 2.
  Scene нэмэх цонх Зураг 4-д дэлгэрэнгүй үзүүлэв.
 3. 3.
  Scene
Зураг 2.
 1. 1.
  Туузан гэрэлний өнгийг тохируулах цонх
 2. 2.
  Туузан гэрэлний тод , бүдэг байх эсэхийг тохируулах хэсэг
 3. 3.
  Сайжруулж тодруулах хэсэг
 4. 4.
  Унтрах хугацааг тохируулах хэсэг Зураг 6-д дэлгэрэнгүй үзүүлэв.
 5. 5.
  Асах хугацааг тохируулах хэсэг Зураг 5-д дэлгэрэнгүй үзүүлэв.
Зураг 3.
 1. 1.
  Дууны хэмнэл тохируулах цонх
 2. 2.
  Дууны төрлөө сонгож тохируулах хэсэг
 3. 3.
  Микрофоноо унтрааж асаах товч
 4. 4.
  Микрофоны сонсох
 5. 5.
  Өнгөний анивчих хурдыг тохируулах
 6. 6.
  Гэрлээ Унтрааж, Асаах цонх
Зураг 1. Scene тохируулах цонх
Зураг 2. Өнгө тохируулах цонх
Зураг 3. Дууны хэмнэл тохируулах цонх
Зураг 4.
 1. 1.
  Scene дээ нэр өгөх
 2. 2.
  Өнгийг сонгож өгөх
 3. 3.
  Өнгөний урсгалыг тохируулах хэсэг
 4. 4.
  Өнгөний анивчих хурдыг тохируулах
 5. 5.
  Scene үүсгэх товч
Зураг 5.
 1. 1.
  Цаг тохируулах хэсэг
Зураг 6.
 1. 1.
  Асах цаг тохируулах
 2. 2.
  Унтрах минут тохируулах
 3. 3.
  Цуцлах товч
 4. 4.
  Баталгаажуулах товч
Зураг 4. Scene нэмэх цонх
Зураг 5. Хуанли нэмэх цонх
Зураг 6. Цаг тохируулах цонх