Help Ger Smart
Search
K
📳

Ухаалагч ологч

Ухаалаг ологч нэмэх

Алхам 1. Ger smart аппликейшнд өөрийн бүртгэлээрээ нэвтрэн нүүр хуудасны баруун дээд булан дахь
товчийг дарна. Гарч ирэх сонголтоос Төхөөрөмж нэмэх сонголтыг хийнэ. Зураг 1-т үзүүлэв.
Төхөөрөмж нэмэхээс өмнө таны гар утас WiFi сүлжээнд холбогдсон байх шаардлагатай. Мөн Bluetooth холболтоо асаагаарай.
Алхам 2. Төхөөрөмжүүдийг илрүүлж байна ... хэсэгт төхөөрөмж автоматаар гарч ирсний дараа Нэмэх товчийг дарна. Зураг 2-т үзүүлэв.
Төхөөрөмжүүдийг илрүүлж байна ... хэсэгт төхөөрөмж автоматаар гарч ирэх тул та түр хүлээнэ үү.
Зураг 1. Ger Smart апп-ын нүүр хуудас
Зураг 2. Төхөөрөмж нэмэх хуудас
Зураг 3. Байршил тогтоогч нэмэгдэж байна.
Алхам 3. Төхөөрөмж нэмэгдэж буй дэлгэц (Зураг 3) гарч ирнэ. Нэмж дууссаны дараа та төхөөрөмжийн нэр болон дүрсийг өөрчлөн Болсон товчийг (Зураг 4) дарна.
Алхам 4. Ухаалаг ологчийг ашиглахын тулд та заавал байршлын мэдээллээ хуваалцах шаардлагатай тул Зөвшөөрөх сонголтыг дарж үргэлжл
үүлнэ. (Зураг 5). Ингэснээр төхөөрөмж амжилттай нэмэгдэж Ухаалаг ологчийн үндсэн дэлгэц (Зураг 6) гарч ирнэ.
Зураг 4. Төхөөрөмж нэмж дууссаны дараах дэлгэц
Зураг 5. Байршлын мэдээлэл авах зөвшөөрөл
Зураг 6. Ухаалаг ологчийн үндсэн дэлгэц

Ухаалаг ологч устгах

Алхам 1. Ger Smart аппликейшны нүүр хуудас дахь Бүх төхөөрөмжөөс устгах төхөөрөмж дээр удаан дарна (Зураг 7).
Алхам 2. Гарч ирэх дэлгэц (Зураг 8)-ийн доор байрлах Төхөөрөмж устгах товчийг дарна.
Алхам 3. Зураг 9 дахь баталгаажуулах дэлгэц гарна. Баталгаажуулах товч дарсны дараа төхөөрөмж устгагдаж холбогдсон төхөөрөмжүүдийн жагсаалт гарч ирнэ.
Зураг 7. Бүх төхөөрөмжүүдийн жагсаалт
Зураг 8. Төхөөрөмж устгах дэлгэц
Зураг 9. Баталгаажуулах дэлгэц

Ухаалаг ологч ашиглах заавар

Үндсэн дэлгэцийн тохиргоо

 • -Тохиргоо хийх цэс
 • Find - Энэхүү товчийг дарахад төхөөрөмж дугарна
 • Location Record - Байршлын мэдээлэл хадаглагдана.
 • Set up Alerts - Дохиолол
 • Select Ringtone - Дуудлагын ая тохируулах
 • Find You Phone - Утас олох
 • Default Volume - Дууны түвшин
 • Directions For Use - Ашиглах заавар
 • Common Problems - Түгээмэл асуулт хариулт
 • Permission Settings - Тохиргооны зөвшөөрөл

Тохиргоо хийх цэс

 • Төхөөрөмжийн нэр - Ухаалаг ологчийн дүрс, нэр, байршил харагдана.
 • Төхөөрөмжийн мэдээлэл - Виртуал , MAC ID, цагийн бүс, төхөөрөмжийн статус зэрэг мэдээллүүд байна.
 • Ухаалаг хоршил болон Автоматжуулалт - Хэрэглэгч өөрийн үүсгэсэн ухаалаг хоршил, автоматжуулалт зэрэгт холбон ажиллуулах боломжтой.
 • Төхөөрөмж хуваалцах - Ger Smart аппликейшны хэрэглэгчдэд хуваалцаж хамт хэрэглэх.
 • Групп үүсгэх - Хамтад нь удирдах боломжтой төхөөрөмжүүдийн жагсаалт байх ба нэгэн зэрэг удирдана.
 • Байршлын мэдээлэл - Байршлын мэдээллээ хуваалцах тохиргоо.
 • Түгээмэл асуулт & санал хүсэлт - Төхөөрөмж ба аппликейшнтай холбоотой санал хүсэлт, асуулт хариулт байна.
 • Утасны Home Screen-д нэмэх - Утасны Home Screen-д нэмснээр та хайж буй зүйлээ олохдоо аппликейшн руу заавал орох шаардлагагүйгээр дэлгэцээсээ нэг дараад л эд зүйлсээ олох боломжтой.
 • Төхөөрөмж шинэчлэлт - Төхөөрөмжийн шинэ хувилбар гарсан эсэхийг шалгана.
 • Төхөөрөмж устгах