Help Ger Smart
Search
K

Таазны лед проектор

Проектор нэмэх

1. Видео заавар

2. Текст заавар

Алхам 1. Ger Smart аппликейшн руу орж нүүр хуудасны баруун дээд буланд байрлах Нэмэх товчийг дарна. Гарч ирэх сонголтоос Төхөөрөмж нэмэх цэсийг сонгоно. Зураг 1, 2-т үзүүлэв.
Зураг 1. Ger smart апп-ын нүүр хуудас
Зураг 2. Нэмэх сонголтууд
Зураг 3. Төхөөрөмж нэмэх дэлгэц
Товчин дээр 5сек удаан дарж reset хийнэ
Та таазны LED проекторыг Reset хийх шаардлагатай болсон бол та таазны LED проекторын гол хэсэгт байрлах Reset товч нь дээр 5-10сек удаан дараарай
Алхам 2. Төхөөрөмжүүдийг илрүүлж байна ... хэсэгт төхөөрөмж автоматаар гарч ирсний дараа Нэмэх товчийг дарна. Зураг 3-д үзүүлэв.
Төхөөрөмжүүдийг илрүүлж байна ... хэсэгт төхөөрөмж автоматаар гарч ирэх тул та түр хүлээнэ үү.
Алхам 3. Төхөөрөмж нэмэгдэж буй дэлгэц (Зураг 4) гарч ирнэ. Нэмж дууссаны дараа зураг 5 дахь дэлгэцээс Дараах товчийг дарна. Төхөөрөмжийн нэрийг өөрчилж Болсон товчийг дарснаар аппликейшнд нэмэгдэнэ.
Зураг 4.Төхөөрөмж нэмж буй үйл явц
Зураг 5. Төхөөрөмж нэмж дууссаны дараах дэлгэц
Зураг 6.Төхөөрөмжийн нэр өөрчлөх дэлгэц

Смарт проектор ашиглах заавар

Зураг 7. Проекторын үндсэн дэлгэц
Зураг 8. Өнгө солих дэлгэц
Зураг 9. Горим тохируулах дэлгэц
Лазер (Laser) - проекторын лазерын тодролт, хурдыг тохируулах
Өнгө (Colour) - 16 сая төрлийн өнгөнөөс сонгох
Горим (Scene) - Өөрийн хүссэн орчиндоо тохируулах
Асах хугацаа - хэдэн цаг асаалттай байхыг тохируулах
Хуваарь - асах болон унтрах хугацааг хуваарьт оруулах
Засах - горимын тохиргоог өөрчлөх
Асах/Унтрах
Гэрэлтүүлэлт - лазерын өнгөний гэрэлтүүлэг тохируулах
Тодролт- гэрлийн өнгөний тодролтыг тохируулах
Хурд- гэрлийн хөдлөх хурдыг тохируулах

Смарт проектор тохиргоо

Проекторын тохиргоог хийхдээ тухайн проектор луу орж үндсэн дэлгэцийн баруун дээд буланд байрлах
тэмдгийг дарснаар тохиргоо хийх сонголтууд гарч ирнэ. Үүнд:
 1. 1.
  Төхөөрөмжийн нэр- проекторын нэр, байршил харагдана.
 2. 2.
  Төхөөрөмжийн мэдээлэл - Эзэмшигч, IP хаяг, төхөөрөмжийн ID, дохионы түвшин, цагийн бүс зэрэг мэдээллүүд байна.
 3. 3.
  Ухаалаг хоршил болон автоматжуулалт - Хэрэглэгч өөрийн үүсгэсэн ухаалаг хоршил, автоматжуулалт зэрэгт холбон ажиллуулах боломжтой.
 4. 4.
  Офлайн мэдэгдэл - Проекторын холболт салахад мэдэгдэл илгээнэ
 5. 5.
  Төхөөрөмж хуваалцах - Ger Smart аппликейшны хэрэглэгчид хуваалцаж хамт хэрэглэнэ.
 6. 6.
  Групп үүсгэх - Хамтад нь удирдах боломжтой төхөөрөмжүүдийн жагсаалт байх ба нэгэн зэрэг удирдана
 7. 7.
  Түгээмэл асуулт & санал хүсэлт - Проектор болон аппликейшнтай холбоотой санал хүсэлт, асуулт хариулт байна
 8. 8.
  Утасны Home Screen-д нэмэх - Утасны Home Screen-д нэмснээр та проекторыг ашиглахдаа заавал аппликейшн руу орох шаардлагагүйгээр дэлгэцээсээ нэг дараад л проектороо ашиглах боломжтой.
 9. 9.
  Төхөөрөмжийн сүлжээг шалгах - Холбогдсон сүлжээний дохионы түвшин, IP болон MAC хаягыг шалгана
 10. 10.
  Төхөөрөмж шинэчлэлт - Төхөөрөмжийн шинэ хувилбар шалгана
 11. 11.
  Төхөөрөмж устгах