Гэр үүсгэх, устгах

Гэр нэмэх

Алхам 1. Ger Smart аппликейшнд өөрийн бүртгэлээрээ нэвтэрч орно.

Алхам 2. Нүүр хуудасны зүүн дээд булан дахь "Миний оффис" сонголтыг сонгоно. Зураг 1-т үзүүлэв.

Алхам 3. Гарч ирэх сонголтоос Гэрийн удирдлага цэсийг сонгоно. Зураг 2-т үзүүлэв.

Алхам 4. Гэрийн менежмент дэлгэц дэх Гэр үүсгэх гэсэн сонголтыг сонгоно. Зураг 3-д үзүүлэв.

Алхам 5. Гэр үүсгэх дэлгэц гарч ирэх ба гэрийн нэр, байршил, өрөөнүүдийн зохион байгуулалтыг тус тус оруулж Хадгалах товчийг дарна.

Хэрэв таны өрөөний сонголт байхгүй бол Өрөө нэмэх хэсгээс хүссэн өрөөгөө үүсгэх боломжтой.

Амжилттай гэр үүсгэлээ.

Гэр устгах

Алхам 1. Ger Smart аппликейшнд өөрийн бүртгэлээрээ нэвтэрч орно.

Алхам 2. Нүүр хуудасны зүүн дээд булан дахь "Миний оффис" сонголтыг сонгоно. Зураг 1-т үзүүлэв.

Алхам 3. Гарч ирэх сонголтоос Гэрийн удирдлага цэсийг сонгоно. Зураг 2-т үзүүлэв.

Алхам 4. Гэрийн менежмент хэсэг дэх үүсгэсэн сонголтоос устгах гэрээ сонгоно. Зураг 7-д үзүүлэв.

Алхам 5. Гарч ирэх гэрийн тохиргоо цэсээс хамгийн доор байрлах Гэр устгах хэсгийг дарна. Баталгаажуулах асуулт гарч ирэх бөгөөд Болсон сонголтыг дарснаар таны үүсгэсэн гэр аппликейшнаас устгагдана. Зураг 9-д үзүүлэв.

Зөвхөн гэрийн эзэмшигч болон администратор эрхтэй гишүүн гэр устгах боломжтой. Энгийн эрхтэй гишүүн гэр устгах боломжгүй тул та бусад эрхээр нэвтэрнэ үү.

Last updated