⛹️Ухаалаг хөдөлгөөн мэдрэгч

Хөдөлгөөн мэдрэгч нэмэх

Алхам 1. Ger Smart аппликейшнд өөрийн бүртгэлээрээ нэвтэрч орно.

Алхам 2. Нүүр хуудасны баруун дээд буланд байрлах Нэмэх товчийг дарна. Гарч ирэх сонголтоос Төхөөрөмж нэмэх сонголтыг сонгоно. Зураг 1-т үзүүлэв.

Төхөөрөмж нэмэхээс өмнө таны гар утас WiFi сүлжээнд холбогдсон байх шаардлагатай. Мөн Bluetooth холболтоо асаагаарай.

Алхам 3. Төхөөрөмж нэмэх дэлгэц харагдах ба Гараар нэмэх цэсээс Мэдрэгч хэсгийг сонгоно. Гарч ирэх хонхны төрлүүдээс Хөдөлгөөн мэдрэгч(Wi-Fi) гэсэн сонголтыг сонгоорой. Зураг 2-т үзүүлэв.

Алхам 4. Wi-Fi холболт хийх дэлгэц гарч ирнэ. Зураг 3-д үзүүлэв. Хэрэв таны WiFi 2.4GHz бол Нууц үг хэсэгт нууц үгээ оруулж Дараах товчийг дарна. Зураг 3-д үзүүлэв.

Хэрэв таны WiFi 5GHz бол 2.4GHz болгож тохируулна уу. Ингэхдээ одоо холбогдсон байгаа WiFi сүлжээг салгаж 2.4GHz W-Fi сүлжээг сонгож нууц үгээ оруулна.

Алхам 5. Төхөөрөмж асаалттай эсэхийг шалгаж reset хийж доорх хэсгийг зөвшөөрч Дараах товчийг дарна. Зураг 4-д үзүүлэв.

Та ухаалаг хөдөлгөөн мэдрэгчийг Reset хийх шаардлагатай болсон бол таухаалаг хөдөлгөөн мэдрэгчийн батерей ордог хэсгийн тагыг авч Алхам 5-д үзүүлсэн Reset товч нь дээр 5-10сек удаан дараарай

Алхам 6. Төхөөрөмжийг 02:00 мин хугацаанд автоматаар нэмж оруулах ба хэрэв энэ хугацаанд төхөөрөмж нэмэгдээгүй бол WiFi холболтоо дахин шалгаж алхам 3-аас дахин эхэлнэ үү.

Алхам 7. Төхөөрөмжийн нэрийг өөрчилж, төхөөрөмж байрлах өрөөг сонгож Болсон товчийг дарна. Зураг 6-д үзүүлэв. Нэмэгдсэн төхөөрөмж нүүр хуудас цэсэнд шинээр нэмэгдсэн байх болно .

Ухаалаг хөдөлгөөн мэдрэгч ашиглах заавар

No one state - Уг төлөв нь ухаалаг хөдөлгөөн мэдрэгчийн идэвхгүй төлөвт оруулсан ба энэ үед хөдөлгөөн мэдэрч мэдэгдэл илгээхгүй, идэвхигүй төлөвт байх болно. Зураг 7-т үзүүлэв.

Human status - Ухаалаг хөдөлгөөн мэдрэгчийг асаасан ба хөдөлгөөн илрэх үед хэрэглэгчийн Ger Smart апп-д мэдэгдэл илгээх болно. Зураг 8-д үзүүлэв.

Record - Хөдөлгөөн мэдэрсэн үеүдийг бичиж авч цаг хугацааны дараалалтайгаар харуулах цэс. Хөдөлгөөн илэрсэн үеийн лог бичилтүүд. Зураг 9-д үзүүлэв.

PIR alarm push - Хөдөлгөөн мэдэрсэн мэдэгдлийг хүлээн авах. Зураг 10, Зураг 12

Ухаалаг хоршил - Та ухаалаг хоршил болон автоматжуулалтыг идэвхижүүлэн ашиглах боломжтой.

Set - (Зураг 12-т үзүүлэв) Уг цэсэд ухаалаг хөдөлгөөн мэдрэгчийн тохиргоонуудыг тохируулах боломжтой. Үүнд:

  • Battery level - Батерей ашиглалтын түвшин, хувийг харуулна. Ухаалаг мэдрэгч төхөөрөмжинд 2 ширхэг AAA батерей хэрэглэгдэнэ.

  • Temper alarm -

  • PIR alarm push - Уг тохиргоог идэвхижүүлсэн тохиолдолд Human states төлөвт шилжин хөдөлгөөн мэдэрч мэдэгдэл илгээх болно.

  • Low battery push - Ухаалаг хөдөлгөөн мэдрэгчийн батерей түвшинг багасаж 20%-аас бага болсон тохиолдолд мэдэгдэл илгээж хэрэглэгчид сануулах болно.

Last updated