⚠️Дуут дохио

Дуут дохио нэмэх

Алхам 1. Ger Smart аппликейшн руу орж нүүр хуудасны баруун дээд буланд байрлах Нэмэх товчийг дарна. Гарч ирэх сонголтоос Төхөөрөмж нэмэх цэсийг сонгоно. Зураг 1-т үзүүлэв.

Алхам 2. Төхөөрөмжүүдийг илрүүлж байна ... хэсэгт төхөөрөмж автоматаар гарч ирсний дараа Нэмэх товчийг дарна. Зураг 2-т үзүүлэв.

Төхөөрөмжүүдийг илрүүлж байна ... хэсэгт төхөөрөмж автоматаар гарч ирэх тул та түр хүлээнэ үү.

Алхам 3. Төхөөрөмж нэмэгдэж буй дэлгэц (Зураг 3) гарч ирнэ. Нэмж дууссаны дараах (Зураг 4) дэлгэц дэх Гарах буюу X тэмдэглэгээ товчийг дарахад (Зураг 4) буцаж төхөөрөмж нэмж буй дэлгэц рүү шилжиж очиход Дараах товчийг дарж (Зураг 5) үргэлжлүүлнэ .

Алхам 4. Төхөөрөмжийн нэрийг өөрчилж, төхөөрөмжийн байрлах өрөөг сонгож Болсон товчийг дарснаар дуут дохио аппликейшнд нэмэгдэнэ. Зураг 6-д үзүүлэв.

Дуут дохио устгах

Алхам 1. Ger Smart аппликейшны нүүр хуудас дахь Бүх төхөөрөмжөөс устгах төхөөрөмж дээр удаан дарна.

Алхам 2. Гарч ирэх дэлгэц (Зураг 8)-ийн доор байрлах Төхөөрөмж устгах товчийг дарна.

Алхам 3. Зураг 9 дахь баталгаажуулах дэлгэц гарна. Баталгаажуулах товч дарсны дараа төхөөрөмж устгагдаж холбогдсон төхөөрөмжүүдийн жагсаалт гарч ирнэ.

Дуут дохио ашиглах заавар

Үндсэн дэлгэц дэх үйлдлүүд

Log - Дуут дохио идэвжсэн болон салган лог бүртгэлүүд

Accessories - Ус алдалт мэдрэгч, хөдөлгөөн мэдрэгч зэрэг мэдрэгч сенсоруудтай холболт хийх сонголт

Setting - Дуут дохионы тохиргоог тохируулах хэсэг

 • Exit delay - Гарах хугацааг тохируулах /30сек тохируулахыг санал болгож байна/

 • Scheduled arm/disarm - Автоматаар идэвхжих, идэвхжихгүй тохиргоог тохируулах хэсэг

 • Alarm sound - Дуут дохионы дууны дуугаралтын хэмжээг тохируулах

 • Alarm duration -

 • Arm/disarm panel sound -

 • Sensor low battery notification - Төхөөрөмжийн батерейны статусын мэдэгдэл

 • Alarm notification - Мэдэгдэл илгээх мэдэгдлийн тохиргоо

 • Entry delay -

 • Entry/exit delay sound -

 • Factory reset - Үйлдвэрийн тохиргоонд шилжүүлэх сонголт

 • Hub language - Төхөөрөмжийн хэлний сонголт

Дуут дохио тохиргоо

 1. Төхөөрөмжийн нэр - Дуут дохионы нэр, байршил харагдана.

 2. Төхөөрөмжийн мэдээлэл - Эзэмшигч, IP хаяг, төхөөрөмжийн ID, дохионы түвшин, цагийн бүс зэрэг мэдээллүүд байна

 3. Ухаалаг хоршил болон автоматжуулалт - Хэрэглэгч өөрийн үүсгэсэн ухаалаг хоршил, автоматжуулалт зэрэгт холбон ажиллуулах боломжтой

 4. Офлайн мэдэгдэл - Төхөөрөмжийн холболт салахад мэдэгдэл илгээнэ

 5. Төхөөрөмж хуваалцах -Ger Smart аппликейшны хэрэглэгчид хуваалцаж хамт хэрэглэнэ

 6. Групп үүсгэх - Хамтад нь удирдах боломжтой төхөөрөмжүүдийн жагсаалт байх ба нэгэн зэрэг удирдана

 7. Түгээмэл асуулт & санал хүсэлт -Төхөөрөмж болон аппликейшнтай холбоотой санал хүсэлт, асуулт хариулт байна

 8. Утасны home screen-д нэмэх - Утасны home screen-д нэмснээр та дуут дохиоллыг утаснаасаа ашиглахдаа заавал аппликейшн руу орох шаардлагагүйгээр дэлгэцээсээ нэг дараад л ашиглах боломжтой.

 9. Төхөөрөмжийн сүлжээг шалгах - Холбогдсон сүлжээний дохионы түвшин, IP болон MAC хаягыг шалгана

 10. Төхөөрөмжийн шинэчлэл - Төхөөрөмжийн шинэ хувилбар гарсан эсэхийг шалгана

 11. Төхөөрөмж устгах

Last updated